PolskaBieda.com
baner polskabieda.com kalkulator firmy polskabieda.com
Co nowego..     Informacje     Linki     Humor     Kontakt     MĂłj sukces     listy od..

Kalkulator małej firmy

...czyli jak państwo grabi drobnych przedsiębiorców
możesz wprowadzić swoje dane do formularza poniżej lub wybierz gotowy przykład obok-->
Następnie kliknij przycisk
na samym dole strony.
Niektóre dostępne przykłady są teoretyczne a niektóre zawierają dane prawdziwych firm.
Wszystkie zostały wprowadzone i zweryfikowane przez przedsiebiorcę , który prowadzi firmę już 25 lat oraz samodzielnie prowadzi księgowiść firmy.
Autor dołożył starań aby kalkulator działał poprawnie.

Kalkulator został stworzony aby pokazać osobom niezorientowanym
jak państwo Polskie wykorzystuje małych przedsiębiorców.

W skomplikowanych prawnie sytuacjach podatkowych kalkulator może nie dzialać poprawnie.
Autor uważa że kalkulator działa niewłasciwie nie cześciej niż 1 na tysiąc przypadków firm.

Kalkulator jest przeznaczony dla firm które robią poniżej 1 200 000 euro obrotu rocznie (netto)
, prowadzą podatkową ksiażkę przychodów i rozchodów oraz płacą podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Kalkulator ma charakter poglądowy.
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy ktoś użyje go do celów profesjonalnych.
Autor uważa że kalkulator może być stosowany do wstepnej oceny planowanych przedwięzięć.

Kalkulator moze być stosowany jedynie dla firmy płacacej VAT 23% 8% 5% 0%
która jednocześnie nie prowadzi sprzedaży zwolnionej z VAT.

Nie należy dopisywać kosztów ZUSu. Koszty ZUS zostaną wyliczone automatycznie.
Pola które nie dotyczą danej firmy należy pozostawić puste lub wpisać 0.
Dla uproszczenia obliczeń przyjęto że wszyscy pracownicy zarabiają tyle samo.

WDT oznacza transakcje typu WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE DOSTAWY TOWARÓW
WNT oznacza transakcje typu WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

UWAGA! Klakulator prowadzi wyliczenia aktualne na 2015-sty rok, ale nie jest jeszcze znana stawka ubezpieczenia zdrowotnego na ten rok, dlatego na razie zdrowotne jest liczone jak dla roku 2014. Powoduje to że obciążenia firmy są zaniżone o klikadziesiąt złotych na rok. Po ogłoszeniu stawki zdrowotnego ten droby błąd zostnie usunięty.

PRACA I ZATRUDNIENIE

przediębiorca prowadzi firmę
ilość pracowników / średnia płaca brutto pracownika
Jeżeli przedsiębiorcy pomaga członek rodzniny jest on traktowany także jako przedsiebiorca.
Nalezy zaznaczyć ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i cały etat.
Płaca brutto w 2015 roku nie moze być mniejsza niż 1750zł.

MIESIĘCZNE ZAKUPY FIRMY

( towary i surowce )

MIESIĘCZNY OBRÓT FIRMY

( handel, wyroby własne, usługi )

zakupy z VAT 23% (brutto) sprzedaż towarów z VAT 23% (brutto)
zakupy z VAT 8% (brutto) sprzedaż z VAT 8% (brutto)
zakupy z VAT 5% (brutto) sprzedaż z VAT 5% (brutto)
zakupy z VAT 0% (także WNT) sprzedaż z VAT 0% (także WDT)
zakupy zwolnione z VAT sprzedaż usług z VAT 23% (brutto)
import towarów do UE eksport towarów poza UE
stawka celna od importowanych towarów % eksport usług
Należy wpisać miesięczne zakupy towarów handlowych i surowców do przerobu.
Należy wpisać zakupy brutto czyli z VAT23%
Należy wpisać miesięczne zakupy towarów handlowych i surowców do przerobu.
Należy wpisać zakupy brutto czyli z VAT8%
Należy wpisać miesięczne zakupy towarów handlowych i surowców do przerobu.
Należy wpisać zakupy brutto czyli z VAT5%
Należy wpisać miesięczne zakupy towarów handlowych i surowców do przerobu.
Należy wpisać zakupy ze stawką VAT0% także transakcje WNT
Należy wpisać miesięczne zakupy towarów handlowych i surowców do przerobu.
Należy wpisać zakupy zwolnione z VAT
Należy wpisać miesięczne zakupy towarów handlowych i surowców do przerobu importowanych z poza UE
UWAGA: wartość celna towarów importowanych ustala się tak że do ceny zakupu dodajemy koszty transportu.
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany z handlu, a także ze sprzedaży wyrobów własnych.
Należy wpisać obrót brutto czyli z VAT23%
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany z handlu, a także ze sprzedaży wyrobów własnych.
Należy wpisać obrót brutto czyli z VAT8%
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany z handlu, a także ze sprzedaży wyrobów własnych.
Należy wpisać obrót brutto czyli z VAT5%
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany z handlu, a także ze sprzedaży wyrobów własnych.
Należy wpisać obrót z VAT0% także transakcje WDT.
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany ze sprzedaży usług.
Należy wpisać obrót brutto czyli z VAT23%
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany z eksportu towarów poza teren UE. (VAT0%)
Należy wpisać obrót firmy miesięczny, uzyskiwany z eksportu usług. (VAT0%)

POZOSTAŁE KOSZTY ( ponoszone reguralnie co miesiąc )

miesięczny czynsz, dzierżawa gruntu, opłata targowa itp... (brutto) zł z vat
opłata za prąd, ogrzewanie, gaz, itp... (VAT 23% brutto)
opłata za telefon, internet, i inne media (VAT 23% brutto)
koszty reklamy (VAT 23% brutto)
koszty reklamy Google, Facebook itp.. (VAT0%)
koszty transportu (VAT 23% brutto)
koszty obsługi ksiegowej (VAT 23% brutto)
inne comiesięczne koszty (VAT 23% brutto)
inne comiesięczne koszty (VAT 0% + zwolnione)
Koszty które możemy nazwać jako koszty lokalizacji firmy, czyli czynsze od najmu dzierżawy itp...
Nalezy także zaznaczyć czy ten koszt jest opodatkowany VAT czy zwolniony, a kwotę wpisać brutto
Opłaty comiesięczne za prąd , gaz, węgiel, ogrzewanie itp.. opodatkowane VAT 23%
Należy wpisać kwotę brutto
Opłaty comiesięczne za media opodatkowane VAT 23%
Należy wpisać kwotę brutto
Koszty reklamy krajowej opodatkowanej VAT 23%
Należy wpisać kwotę brutto
Koszty reklamy z poza Polski opodatkowanej VAT 0%
Tutaj nalezy dodać także zakupy wszelkich innych usług z poza terenu Polski.
Koszty transportu opodatkowanego VAT 23%
Uwaga: nie dotyczy transportu własnym samochodem.
Tutaj nalezy dodać także koszty przesyłek kurierem z wyłączeniem Poczty Polskiej.
Jeżeli przedsiębiorca korzysta z usług księgowych opodatkowanych 23%VAT nalezy wpisać koszt miesięczny brutto.
Wszelkie inne comiesięczne koszty opodatkowane 23%VAT
Nalezy wpisać koszt miesięczny brutto.
Wszelkie inne comiesięczne koszty opodatkowane 0%VAT lub zwolnione
Także koszty przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej..

Zryczałtowane koszty transportu własnym pojazdem.

Rodzaj posiadanego pojazdu
Przebyta trasa miesięcznie. Km
Przedsiębiorca ma prawo rozliczać ryczałtem, koszty transportu własnym pojazdem.
miesięcznie przebyta trasa w celach biznesowych.
UWAGA: nie wolno rozliczać dojazdów z domu do pracy!

POZOSTAŁE KOSZTY ( ponoszone raz do roku )

inne coroczne koszty (VAT 23% brutto)
inne coroczne koszty (VAT 0% + zwolnione)
Koszty opodatkowane VAT 23% ponoszone raz do roku. Nalezy wpisać sumę kosztów rocznych brutto.
Np, koszt malowania lokalu, koszt obowiązkowego przeglądu kas fiskalnych, koszt domen internetowych, serwerów www, koszt napraw lub obsługi maszyn samochodów itp..
Koszty opodatkowane VAT 0% i zwolnione ponoszone raz do roku. Nalezy wpisać sumę kosztów rocznych.
Aby dokonać wyliczeń, po wypełnieniu formularza