baner polskabieda.com kalkulator firmy polskabieda.com
Co nowego..     Informacje     Linki     Humor     Kontakt     Mój sukces     listy od..

Kalkulator maej firmy

...czyli jak pastwo grabi drobnych przedsibiorcw
moesz wprowadzi swoje dane do formularza poniej lub wybierz gotowy przykad obok-->
Nastpnie kliknij przycisk
na samym dole strony.
Niektre dostpne przykady s teoretyczne a niektre zawieraj dane prawdziwych firm.
Wszystkie zostay wprowadzone i zweryfikowane przez przedsiebiorc , ktry prowadzi firm ju 25 lat oraz samodzielnie prowadzi ksigowi firmy.
Autor dooy stara aby kalkulator dziaa poprawnie.

Kalkulator zosta stworzony aby pokaza osobom niezorientowanym
jak pastwo Polskie wykorzystuje maych przedsibiorcw.

W skomplikowanych prawnie sytuacjach podatkowych kalkulator moe nie dziala poprawnie.
Autor uwaa e kalkulator dziaa niewasciwie nie czeciej ni 1 na tysic przypadkw firm.

Kalkulator jest przeznaczony dla firm ktre robi poniej 1 200 000 euro obrotu rocznie (netto)
, prowadz podatkow ksiak przychodw i rozchodw oraz pac podatek dochodowy na zasadach oglnych.

Kalkulator ma charakter pogldowy.
Autor nie ponosi adnej odpowiedzialnoci w przypadku gdy kto uyje go do celw profesjonalnych.
Autor uwaa e kalkulator moe by stosowany do wstepnej oceny planowanych przedwizi.

Kalkulator moze by stosowany jedynie dla firmy pacacej VAT 23% 8% 5% 0%
ktra jednoczenie nie prowadzi sprzeday zwolnionej z VAT.

Nie naley dopisywa kosztw ZUSu. Koszty ZUS zostan wyliczone automatycznie.
Pola ktre nie dotycz danej firmy naley pozostawi puste lub wpisa 0.
Dla uproszczenia oblicze przyjto e wszyscy pracownicy zarabiaj tyle samo.

WDT oznacza transakcje typu WEWNTRZWSPLNOTOWE DOSTAWY TOWARW
WNT oznacza transakcje typu WEWNTRZWSPLNOTOWE NABYCIE TOWARW

UWAGA! Klakulator prowadzi wyliczenia aktualne na 2015-sty rok, ale nie jest jeszcze znana stawka ubezpieczenia zdrowotnego na ten rok, dlatego na razie zdrowotne jest liczone jak dla roku 2014. Powoduje to e obcienia firmy s zanione o klikadziesit zotych na rok. Po ogoszeniu stawki zdrowotnego ten droby bd zostnie usunity.

PRACA I ZATRUDNIENIE

przedibiorca prowadzi firm
ilo pracownikw / rednia paca brutto pracownika z
Jeeli przedsibiorcy pomaga czonek rodzniny jest on traktowany take jako przedsiebiorca.
Nalezy zaznaczy ilo pracownikw zatrudnionych na umow o prac i cay etat.
Paca brutto w 2015 roku nie moze by mniejsza ni 1750z.

MIESICZNE ZAKUPY FIRMY

( towary i surowce )

MIESICZNY OBRT FIRMY

( handel, wyroby wasne, usugi )

zakupy z VAT 23% (brutto) z sprzeda towarw z VAT 23% (brutto) z
zakupy z VAT 8% (brutto) z sprzeda z VAT 8% (brutto) z
zakupy z VAT 5% (brutto) z sprzeda z VAT 5% (brutto) z
zakupy z VAT 0% (take WNT) z sprzeda z VAT 0% (take WDT) z
zakupy zwolnione z VAT z sprzeda usug z VAT 23% (brutto) z
import towarw do UE z eksport towarw poza UE z
stawka celna od importowanych towarw % eksport usug z
Naley wpisa miesiczne zakupy towarw handlowych i surowcw do przerobu.
Naley wpisa zakupy brutto czyli z VAT23%
Naley wpisa miesiczne zakupy towarw handlowych i surowcw do przerobu.
Naley wpisa zakupy brutto czyli z VAT8%
Naley wpisa miesiczne zakupy towarw handlowych i surowcw do przerobu.
Naley wpisa zakupy brutto czyli z VAT5%
Naley wpisa miesiczne zakupy towarw handlowych i surowcw do przerobu.
Naley wpisa zakupy ze stawk VAT0% take transakcje WNT
Naley wpisa miesiczne zakupy towarw handlowych i surowcw do przerobu.
Naley wpisa zakupy zwolnione z VAT
Naley wpisa miesiczne zakupy towarw handlowych i surowcw do przerobu importowanych z poza UE
UWAGA: warto celna towarw importowanych ustala si tak e do ceny zakupu dodajemy koszty transportu.
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany z handlu, a take ze sprzeday wyrobw wasnych.
Naley wpisa obrt brutto czyli z VAT23%
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany z handlu, a take ze sprzeday wyrobw wasnych.
Naley wpisa obrt brutto czyli z VAT8%
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany z handlu, a take ze sprzeday wyrobw wasnych.
Naley wpisa obrt brutto czyli z VAT5%
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany z handlu, a take ze sprzeday wyrobw wasnych.
Naley wpisa obrt z VAT0% take transakcje WDT.
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany ze sprzeday usug.
Naley wpisa obrt brutto czyli z VAT23%
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany z eksportu towarw poza teren UE. (VAT0%)
Naley wpisa obrt firmy miesiczny, uzyskiwany z eksportu usug. (VAT0%)

POZOSTAE KOSZTY ( ponoszone reguralnie co miesic )

miesiczny czynsz, dzierawa gruntu, opata targowa itp... (brutto) z z vat
opata za prd, ogrzewanie, gaz, itp... (VAT 23% brutto) z
opata za telefon, internet, i inne media (VAT 23% brutto) z
koszty reklamy (VAT 23% brutto) z
koszty reklamy Google, Facebook itp.. (VAT0%) z
koszty transportu (VAT 23% brutto) z
koszty obsugi ksiegowej (VAT 23% brutto) z
inne comiesiczne koszty (VAT 23% brutto) z
inne comiesiczne koszty (VAT 0% + zwolnione) z
Koszty ktre moemy nazwa jako koszty lokalizacji firmy, czyli czynsze od najmu dzierawy itp...
Nalezy take zaznaczy czy ten koszt jest opodatkowany VAT czy zwolniony, a kwot wpisa brutto
Opaty comiesiczne za prd , gaz, wgiel, ogrzewanie itp.. opodatkowane VAT 23%
Naley wpisa kwot brutto
Opaty comiesiczne za media opodatkowane VAT 23%
Naley wpisa kwot brutto
Koszty reklamy krajowej opodatkowanej VAT 23%
Naley wpisa kwot brutto
Koszty reklamy z poza Polski opodatkowanej VAT 0%
Tutaj nalezy doda take zakupy wszelkich innych usug z poza terenu Polski.
Koszty transportu opodatkowanego VAT 23%
Uwaga: nie dotyczy transportu wasnym samochodem.
Tutaj nalezy doda take koszty przesyek kurierem z wyczeniem Poczty Polskiej.
Jeeli przedsibiorca korzysta z usug ksigowych opodatkowanych 23%VAT nalezy wpisa koszt miesiczny brutto.
Wszelkie inne comiesiczne koszty opodatkowane 23%VAT
Nalezy wpisa koszt miesiczny brutto.
Wszelkie inne comiesiczne koszty opodatkowane 0%VAT lub zwolnione
Take koszty przesyek za porednictwem Poczty Polskiej..

Zryczatowane koszty transportu wasnym pojazdem.

Rodzaj posiadanego pojazdu z
Przebyta trasa miesicznie. Km
Przedsibiorca ma prawo rozlicza ryczatem, koszty transportu wasnym pojazdem.
miesicznie przebyta trasa w celach biznesowych.
UWAGA: nie wolno rozlicza dojazdw z domu do pracy!

POZOSTAE KOSZTY ( ponoszone raz do roku )

inne coroczne koszty (VAT 23% brutto) z
inne coroczne koszty (VAT 0% + zwolnione) z
Koszty opodatkowane VAT 23% ponoszone raz do roku. Nalezy wpisa sum kosztw rocznych brutto.
Np, koszt malowania lokalu, koszt obowizkowego przegldu kas fiskalnych, koszt domen internetowych, serwerw www, koszt napraw lub obsugi maszyn samochodw itp..
Koszty opodatkowane VAT 0% i zwolnione ponoszone raz do roku. Nalezy wpisa sum kosztw rocznych.
Aby dokona wylicze, po wypenieniu formularza